EDUCACIÓ GLOBAL A LES STEM
(Science, Technology, Engineering and Maths)

Recursos per a la integració de l’educació per la justícia global i la transformació social

als estudis cientificotècnics a l’educació secundària i universitària.

Per què editem aquesta web? Objectiu


Facilitar al professorat eines per impartir el currículum cientificotècnic des d’una mirada d’educació per al desenvolupament humà i sostenible.

Capacitar l’alumnat per a integrar els coneixements cientificotècnics en un marc ètic que els animi a utilitzar-los per a la transformació social a favor de la justícia global.

Què hi podeu trobar?


Trobareu reflexió pedagògica, materials i recursos didàctics d’educació global, bones pràctiques i persones rellevants o interessades en la temàtica amb qui poder teixir xarxa.

Finalment també i recollim els resultats de jornades i cursos realitzats en el marc del projecte “Integrar i promoure les problemàtiques globals als ensenyaments cientificotècnics”.

Recursos
Material Cursos

Aquesta web està impulsada per l’Escola de Cultura de Pau de la UAB, Edualter i l’Institut per a la Sostenibilitat de la UPC
gràcies al suport de l’Ajuntament de Barcelona i al disseny de Wopala.

Agraïm  especialment la col·laboració d’Albert Pérez Pons-Disseny gràfic en la creació del logo Eduglobalstem.