Arrenquem formalment el curs 2019-2020 i, amb molta alegria, donem la benvinguda a noves incorporacions Eduglobals, nous fitxatges que prometen.

Comencem amb dues dinàmiques de presentació:

 1. Pati de veïnes – Es fan dos cercles. Les de dins (eduglobals any passat) donen la benvinguda a les de fora (eduglobals d’enguany). Seguiu aquest esquema en totes les proves:
   1. Veïna de dins: Hola! Benvingut/da a la comunitat de veïns i veïnes, em dic … i seré la teva veïna. Com et dius?
   2. Veïna de fora: Em dic…
   3. Veïna de dins: Preguntes sobre la consigna que expliqui el dinamitzador. 
   4. Cada vegada que es canvia la consigna es repeteix la roda de conversa.
 2. El joc dels paquets: Agrupeu-vos els profes que tinguin el mateix curs, mateix poble, mateix servei territorial, mateixa especialitat (tecno, mates, primària, STEM, biogeo, FiQ…) Aquesta no l’hem fet

Fem un exercici d’avaluació inicial per saber des d’on arrenquem:

 1. Diana d’avaluació: Objectiu: tenir un punt de partida de com és el grup i que cal treballar durant el curs/buscar info o formació, etc… Primer ho fem individualment i posteriorment ho fem en grup en el mural. Els antics eduglobals ho comparem amb la diana de l’any passat: hem seguit aprenent i d’alguns aspectes hem après que no en sabiem tant com ens pensàvem.

Seguim situant expectatives personals respecte al curs:

 1. Morcilla: Cada persona, en un cercle diu qui és, d’on ve i quines expectatives té respecte al grup de treball i ha d’incloure una paraula secreta (indicada pel coordinador) que la resta haurà d’endevinar.

Així, finalment som:

Expectatives:

 • Uru: geòleg. Aquest any fent Ciències del Mon Contemporani
 • Núria: Infantil i ESO. Concertada. Aprendre de vosaltres i aportació la creativitat.
 • Sílvia: de química i tecnologia, 4 anys treballant per projectes a Tordera. Actualment coordinadora Magnet. Aportació des dels grups de treball, contacte humà en el grup de treball. Entusiasme, dinàmiques,….
 • Núria: de tecnologia, coordinadora de projectes transversals, compartir i aprendre del grup de treball. No et sents sòl. Aporta experiència i motivació i ganes de fer.
 • Albert: de tecnologia, aprendre experiències pràctiques posades a l’aula. Aportació tècnica al grup.
 • Aina: posar l’esperit crític dins les ciències. Aportació de facilitació de grups i gestió emocional
 • Mariano: d’Edualter Projecte que acompanya al grup des dels inicis. Conèixer el pols real de l’aula i com incorporar els temes de justicia global. Dos projectes per a incorporar a l’aula : economia feminista, avaluació per competències.
 • Èlia, crecim amb la Digna. Aportació des del punt de vista de primaria. 
 • Alba, del IES Lluis companys de Tordera. Busca seguir amb el bon rotllo de l’escola d’estiu. Impregnar-se d’energia i aportar marc teòric de la didàctica de les ciències.
 • Marina Pineda a Caldes. Física i està fent mates. Divulgadora i sintetitzar. Una gran didacta. Formadora de creativitat a l’UOC. Vol aprendre i seguir sentint l’amor per la feina. Treball en equips… teatre. 
 • Anna, aportació de la perspectiva de gènere, humor en el canal de youtube, edutuber oficial.
 • Àngel, acompanyament de la diversitat. Incorporar a les meves unitats didàctiques dinàmiques de justicia global i consolidar l’avaluació per competències.
 • Felip, aquest any a l’STEMcat, a més de l’IES Gorgs coordinant projectes.

I els que falten que no han pogut venir a aquesta trobada, l’Isabel, la Marina (de l’Escola de Cultura de Pau de la UAB) i la Carol.