MATERIAL CURSOS

Aquí trobareu les relatories dels cursos amb els continguts i materials impartits.

Curs Juliol 2016
Curs Juliol 2017
Jornada 07/07/17