Avui en Quique Vergara, professor dels Maristes Badalona i del Departament de Didàctica de les Ciències de la UAB, ha mostrat com el currículum convida també a un enfocament social de l’ensenyament científico-tècnic.
En la segona fase, hem conegut i reflexionat sobre diversos projectes i experiències EPD i APS (aprenentatge per servei) que ens han dut l’Iris Boadella (de la Lliga dels Drets dels Pobles), la Carol Pujades (de l’Assemblea de Cooperació per la Pau) i l’Àlex Bota (professor de ciències als Jesuïtes de Casp).