Divendres 8

Darrer dia per a extreure conclusions, establir reptes i noves perspectives. El grup ha fet una recapitulació compartida de tot allò que han adquirit durant el curs, n’han fet una avaluació i a partir de tot plegat, han començat a elaborar noves propostes de cara a dur-ho a la pràctica a les aules.


OBJECTIUS DE LA SESSIÓ
Compartir les sensacions i nous coneixements adquirits per tal d’extreure’n conclusions i elaborar propostes de cara a incorporar l’educació transformadora a l’ensenyament de les matèries respectives dels membres del curs.


APORTACIONS INTERESSANTS I IDEES CLAU
Els professors del curs han dissenyat un projecte interdisciplinar per a 3r d’ESO que inclou totes les seves àrees i alhora una mirada per a la justícia global. Per a fer-ho els grups han seguit una metodologia bàsica com mostra el següent esquema:

Diapositiva1

Grup 1. Gestió de residus. A partir d’un conflicte: els patis i aules bruts, es busca reduir la quantitat de residus a partir del compromís de l’alumnat. Amb aquest context es treballaran continguts com els cicles dels residus, els materials i la seva recuperació i reciclatge (àrea de tecnologia), l’impacte ambiental i els efectes en la salut (biologia i geologia), impactes socials de la gestió de residus (ciències socials) i les característiques dels materials (física i química).

Grup 2. Com mengem? Nutrició i aliments. Tot parteix d’un esmorzar a l’aula, on es demana als alumnes que portin cadascú menjar. Llavors, s’aprofita per analitzar què porten, com ho han embolicat… Aquesta excusa dóna per tractar la nutrició i parlar de dietes equilibrades (biologia), el transport (exportació i importació) d’aliments i el concepte km0 (tecnologia), reaccions metabòliques (química)… Aquest tema permet estirar molts fils segons les inquietuds dels alumnes, la unitat és dinàmica. Trastorns alimentaris, el ramadà o el banc d’aliments són aspectes que poden sorgir i pot ser una bona manera de tractar-los.

enfoques docentes

CONCLUSIONS

  • Tot allò que fas (i no fas) a l’aula té un valor educatiu i construeix ciutadania.
  • Canviar és difícil però és possible, necessari i urgent.
  • Treballar per projectes, competències transversals, treball cooperatiu… per fer una educació transformadora vol temps i pot ser que es sacrifiquin certs continguts, ja que les hores de classe són les que són. Però no treballant d’aquesta forma i continuant amb el model tradicional també sacrifiques molts aspectes.
  • El canvi cap a una educació per a la justícia global és més fàcil de fer si a darrere hi ha un equip de professors. A més, cal començar per petits passos ja que el canvi de metodologiaés clau i s’hi han d’avesar tant professorat com alumnat. El procés és fa gradualment i marcant petits objectius, sinó no funcionarà a la primera i pensarem en abandonar.
No és que existeixi un món desenvolupat i un món subdesenvolupat;
tenim només un sol món mal desenvolupat.
Pere Casaldàliga


METODOLOGIA DE LA SESSIÓ

1. Pràctica de treball cooperatiu per a sintetitzar els continguts de cada dia del curs. Primer, en grups de 4 persones es conversa sobre aquest aspecte i passats uns minuts cadascú individualment escriu les idees. No es pot escriure durant la conversa!

2. També individualment, cada membre explicita per escrit què estaria disposat a aplicar a lesseves classes de les noves idees que ha anat veient. A més, comenta en quins aspectes voldria aprofundir més.

3. De nou en grups heterogenis (professors de diferents especialitats) de 4, els docents es llancen a plantejar una unitat didàctica amb enfoc transformador i integrant les diferents matèries. Un cop acabat, s’explica el disseny als altres grups per tal de rebre crítiques constructives i propostes de millora.

4. Col·loqui final dels alumnes del curs amb Marina Caireta (coordinadora) per tancar, compartir sensacions, fer previsions de futur i plantejar-se formar part del grup de treball que sorgirà a partir d’aquest curs de formació de cara al curs escolar vinent.