Divendres 7

Veure apartat Jornada: L’aula cientificotecnològica prepara per la justícia global?