Dilluns 1

Objectius de la sessió

  • Presentar el curs i la seva dinàmica. Presentar-nos les persones.
  • Debatre les propostes realitzades durant el curs pel grup de treball EduglobalSTEM.
  • Motivar els participants a recollir idees per portar a l’aula el curs vinent.

Aportacions interessants i idees clau

Presentació amb mesura

Tan bon punt arriben els participants, a l’exterior de l’aulari, se’ls dona la benvinguda i se’ls ofereix tot tipus d’aparells de mesura per tal que es puguin mesurar entre ells algunes parts del cos. Trencant el gel en un dia de molta calor…

Finalment, ja dins l’aula, ens presentem. A part del nom de cadascun dels participants al curs, també coneixem la mesura d’una part del seu cos.

Què és el grup de treball EduglobalSTEM?

La Marina i en Felip expliquen la història del grup de treball. Inicialment, la UPC va demanar la realització d’un curs d’introducció de la justícia global en les matèries cientificotecnològiques a secundària al 2016 i al 2017. D’aquest últim curs, va néixer el grup de treball format per 5 persones. Posteriorment, hi ha col·laborat EduAlter a través del Mariano. El curs 2018-19 va créixer i ara som 15 persones.

Què volem? Promoure una mirada ètica a la ciència, elaborar propostes didàctiques, millorar i augmentar el coneixement propi sobre justícia global per a portar-ho a terme a les nostres classes STEM.

Com ho fem? La UAB és el punt de trobada del grup i alhora un espai d’acollida i acompanyament. Les sessions de treball i formació són de 2,5 hores al mes.

Aquí podeu veure la presentació que han fet la Marina i en Felip.

Què és Edualter?

Edualter, que dona suport al grup de treball, és una associació catalana, sense ànim de lucre, laica i independent, fundada l’any 1999, que va néixer amb l’objectiu de crear un banc de materials i recursos sistematitzat i ordenat relacionats amb les competències i l’educació per al desenvolupament per a l’accés dels docents.

Administra una web que gira al voltant de 6 eixos temàtics basats en l’educació per a la justícia global (gènere, cultura de pau, drets humans, ciutadania i governança, sostenibilitat econòmica i social, medi ambient i interculturalitat) en la qual els docents poden trobar recursos per portar-los a l’aula.

A més a més, han elaborat el llibre Competències per transformar el món (Cap a una educació crítica i per a la justícia global a l’escola).

Petjada ecològica

D’altra banda, hem decidit calcular la petjada ecològica del transport de tots nosaltres amb l’objectiu d’intentar reduir les emissions de CO2 del dilluns un 20% la resta de dies. Per a fer-ho, utilitzarem una calculadora adaptada per aquesta funció i el valor obtingut l’entrarem a una fulla de càlcul conjunta. A continuació, us deixem els enllaços:

Calculadora de la petjada ecològica: http://www.terra.org/calc

Taula d’entrada de valors: https://bit.ly/31ZUzq0

Propostes didàctiques EduglobalSTEM

Proposta S: Dieta vegetariana amb infants

La proposta tracta el vegetarianisme a la infància. Els infants recullen arguments i ho fan amb la família. D’on surt la info i quina validesa té? Diàleg vs controvèrsia.

D’aquest tema en surten d’altres: gènere, interculturalitat, pau (pel procediment: diàleg respectuós), canvi climàtic, sostenibilitat, animalisme, sobirania alimentària, interculturalitat (la veu de les minories), etc.

Recursos: òrbites, targetes de debat, etc.

Proposta T: La (r)evolució dels electrodomèstics

Aquesta seqüència didàctica s’ha portat a terme a la matèria de tecnologia de 2n d’ESO i de tecnologia industrial a 1r de batxillerat per iniciar la unitat d’electricitat. Per això, es vol familiaritzar a l’alumnat amb el llenguatge específic utilitzat a les etiquetes de característiques tècniques dels electrodomèstics, fer-los adonar qui utilitza aquests aparells i a qui van dirigits els anuncis publicitaris, de forma que reflexionin sobre els estereotips de gènere.

Proposta E: Autòpsia de l’objecte del desig

web del projecte

Web del projecte

Materials descarregables

Materials

La mort del mòbil és terrible. Es creen grups d’experts per analitzar la mort del mòbil al 2050. Què s’hauria d’haver fet prèviament per evitar aquesta mort? Els grups d’experts realitzen un informe. 

Millores proposades: disposar d’una bastida per facilitar l’elaboració de l’informe, que alhora servís de rúbrica per ser utilitzada pels alumnes per tal de promoure una avaluació formadora.

Proposta M: Videomapping de propostes de lluita contra els micromasclismes

Projecte d’aprenentatge i servei de la matèria de cultura i valors sobre micromasclismes que usa la tecnologia per dur-lo a terme.

Van simular que una entitat encarregava la realització d’un videomapping a l’institut.

Dubtes i propostes: com s’entomen els micromasclismes? Com s’avalua? (procés o producte).

Que no es quedi l’acció a l’aula. Es proposa la realització de vídeos sobre escenaris de la vida quotidiana que apel·lin als adolescents.

Expectativa vs realitat (de l’alumnat i del docent).

Conclusions

Recursos compartits

Metodologia de la sessió

Professorat

– Marina Caireta Sempere, formadora del programa d’educació per la pau de l’Escola de Cultura de Pau de la UAB, es dedica a la formació de professorat en transformació de conflictes. Formada en teatre social i intervenció educativa per la URL, en creativitat i llenguatge expressius en educació per la UB, i en terapia Gestalt, i vinculada durant anys a l’educació en el lleure, reivindica la utilització de metodologies socio-afectives. Des del 2017, impulsa formacions per debatre temes controvertits.

– Mariano Flores, dins de l’associació EduAlter, es dedica a la formulació, gestió i execució de projectes d’educació per al desenvolupament, entre d’altres.

– Felip Lorenzo, professor de ciències a l’institut Gorgs de Cerdanyola del Vallès i coordinador del grup EduglobalSTEM.

– Anna Mateo Ricardo, professora de física i química i membre del grup EduglobalSTEM.

– Núria Garcia Garcia, professora de tecnologia i membre del grup EduglobalSTEM.

– Roger Camprubí i Cirera, professor de ciències i membre del grup EduglobalSTEM.

– Oriol Guinart Berrueco, professor de ciències de la terra, acompanyant de la Cooperativa Handwork de l’aula oberta a l’institut Antoni Cumella de Granollers i membre del grup EduglobalSTEM.

– Àngel Gallart, professora de tecnologia, acompanyant de la Cooperativa Handwork de l’aula oberta a l’institut Antoni Cumella de Granollers i membre del grup EduglobalSTEM.

– David Campeny i Ayala, professor de tecnologia i membre del grup EduglobalSTEM.