MARC CONCEPTUAL


Per què educació per la justícia global als estudis científicotècnics ?

Justificació


Entenem que el sentit de la ciència i la tecnologia és contribuir a la millora en la qualitat de vida de les persones. És evident que la ciència i la tecnologia són capaces d’aportar grans avenços a la humanitat, tanmateix també és evident que aquests no sempre s’utilitzen en benefici de la família humana. Sembla que tenir molts coneixements cientificotècnics sense una base ètica de valors i actituds que n’orientin l’acció pot arribar a ser summament destructiu.

L’evolució humana, doncs, requereix d’un progrés cientificotècnic tenyit de valors humanistes i objectius socials, i per això cal que l’educació en aquestes disciplines estigui impregnada d’una mirada social al desenvolupament, alhora que respectuosa amb el medi ambient.

D’altra banda, la societat del coneixement del segle XXI, requereix de persones competents que lluny de coneixements estrictament tècnics, necessita desenvolupar de forma integrada les competències bàsiques. Per tant, cal aprofitar tots els temps educatius per integrar les diverses competències bàsiques, també el de les aules cientificotècniques.

Per més detalls, pots descarregar l’article «Educar per la pau i la justícia global des de les àrees STEM. Diagnosis de dificultats i oportunitats»