Avui hem començat amb en Mariano d’ explicant-nos la feina que realitzen i les ganes que hi posen. Voleu saber què fan?

  1. Presentació Edulater

Què és?

Edualter és una ONG que va néixer amb l’objectiu de crear un banc de materials i recursos sistematitzat i ordenat relacionats amb les competències i l’educació per al desenvolupament per a l’accés dels docents.

La seva web gira al voltant de 6 eixos temàtics basats en l’educació per a la justícia global (gènere, cultura de pau, drets humans, ciutadania i governança, sostenibilitat econòmica i social, medi ambient i interculturalitat).

Projecte

Ens han presentat el llibre «Competències per transformar el món» que té una feina al darrera de 5 anys i 70 persones treballant-hi. Si el voleu aqui teniu el link:

També ens han fet entrega d’un mural resum del llibre i una guia de col·laboració i participació d’Edualter amb el grup de treball EduglobalSTEM per tal de promoure la incorporació de la justícia global a l’educació secundària.

Ens ofereixen al grup formació de programació competencial.

  1. Dinàmica d’avaluació inicial:

El i la han preparat una dinàmica fent servir les  dianes d’avaluació (individual i grupal). Ens ha permès fer la foto de com comença el grup , quines coses cal treballar  i quines coses podem aportar .

Diana d’avaluació  de coneixements previs

La diana contempla els següents ítems: STEM, educació per la justícia global, aprenentatge cooperatiu, com es treballa en un grup, avaluació per competències, ABP, ECBI i metodologies actives, controvèrsies sociocientífiques, gestió d’aula i treball d’emocions. Es recomana pensar-la prèviament i agrupar els ítems per afinitat amb l’objectiu que la diana sigui més visual i fàcil d’interpretar (exemple: temàtica ciències i temàtica justícia global i treball cooperatiu).

La dinàmica va servir per fer una fotografia del grup. Quines són les fortaleses i en quins aspectes cal treballar més. Ens orienta de cara a triar autoformació, si s’escau i ens permet saber quins membres del grup ens poden ajudar en temes puntuals si tenim dubtes.


3. Interessos i aprofundiments:

Vam fer una roda per determinar quins interessos (què volem treballar) i sobre quins conceptes volem aprofundir.

4. Objectius del grup

Hem identificat els #interessos dels membres del grup i en quins temes volem #aprofundir durant les sessions del curs. Amb això i la diana ja sabem cap a on anem i podem plantejar-nos els #objectius del grup.

El grup de treball s’inclourà, possiblement, als cursos de formació que activen el perfil  professional en metodologies globalitzades. En tot cas, el grup té per objectiu crear recursos educatius de treball global ja que cal presentar evidències del que es fa i es porta a l’aula.

Crear seqüències didàctiques, activitats, etc. en petits grups o individualment i posar-les en comú per a millorar-les.

  1. Com ho farem

Una de les coses que volem és formar-nos. Com ho farem? Tenim dues idees:

1) Portar gent com el (que vindrà al novembre) que ens aportin idees i recursos per millorar la nostra feina i els nostres projectes.

2) Crear un curs amb aquells temes que creiem rellevants després de fer la reflexió interdisciplinar i obrir-lo a la comunitat docent per ajudar-los a aportar aquesta mirada de justícia global a les seves classes de ciències, tecnologia o matemàtiques.

Això ho combinarem amb experimentar alguna seqüència didàctica a l’aula per posar en pràctica  i publicar aquells treballs que siguin interessants.

6.  Altres

23-24 de novembre. Per si a algú li interessa: Simposi d’aprenentatge globalitzat i per projectes.

7. Dinàmica de comiat

Per acabar:Vam acordar que en cada sessió intentarem fer alguna dinàmica d’inici, de comiat, d’avaluació, de feedback o de gestió de grup per organitzar-nos i tenir un recull de recursos per després poder dur a l’aula.

Dues estrelles i un desig

Estrelles són crítiques positives i un desig és una crítica constructiva que indica què cal millorar.

🎆 Una estrella: Les ganes de compartir i aprendre.

🎂 I un desitg: Que el proper dia hi siguem totes.